Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Vítáme Vás na internetových stránkách Základní umělecké školy Sokolovská 54 v Plzni


ZUŠ byla založena v červnu roku 1988 jako 5. lidová škola umění v Plzni, se sídlem v areálu 78. MŠ. V roce 2010 bylo ředitelství přestěhováno do prostor Gymnázia Františka Křižíka, kde sídlí dodnes. Ve škole je možné pro děti od věku 5 let studovat tři obory (hudební, taneční, výtvarný). Hlavním zaměřením a cílem vzdělávání naší školy není pouze žáky připravovat pro uměleckou dráhu, ale především z nich vychovávat citově bohaté osobnosti. Učíme je poznávat kulturní hodnoty, vážit si jich a předávat je dalším generacím. Žáci naší školy se seznamují s historií a současností umění a učí se ho vnímat jako prostředek komunikace a sdělení vlastního postoje. Vizí školy je kultivovat osobnost žáka po stránce umělecké - rozvíjet jeho schopnosti, rozumět uměleckému dílu a mít schopnost rozlišovat jeho hodnotu. Naším cílem je vybavit žáky dovednostmi, nezbytnými k realizaci vlastního uměleckého záměru. Vzdělávat a vychovávat budoucí posluchače koncertů, návštěvníky divadel, výstav apod. Podporovat jejich seberealizaci v rámci uměleckého společenství, vést je k toleranci, spolupráci, ale i k důvěře v sebe sama. Připravujeme také budoucí studenty profesionálních hudebních škol a pedagogických fakult na jejich profesionální uměleckou dráhu.

Přijímací talentové zkoušky a zápis do školního roku 2018/2019

Milí zájemci o studium, vážení rodiče,

od 2. května 2018 zahajujeme přijímací řízení do hudebního, tanečního a výtvarného oboru na školní rok 2018/19. Pokud máte zájem o výuku v naší škole, vyplňte online přihlášku a dostavte se k talentové zkoušce. Talentové zkoušky se konají denně od pondělí do čtvrtka v čase 15:00 – 16:00. Pokud Vám čas nevyhovuje, kontaktujte nás telefonicky a domluvte si jiný termín. Vámi vyplněná přihláška pro Vás bude připravena v den konání talentové zkoušky v kanceláři školy k podpisu (přihlášku musí vlastnoručně podepsat zákonný zástupce dítěte).

 

 Rádi vás uvítáme v naší škole. 

 

! ! !  T ě š í m e   s e   n a   vás  ! ! !