Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Taneční obor

Vedle hudebního a výtvarného oddělení funguje na naší škole také taneční oddělení. Výuka je zaměřena v přípravném a 1. ročníku na získání správného držení těla, koordinovanou a kultivovanou formu pohybu v úzké návaznosti na hudbu.

V dalších ročnících probíhá výuka základů klasického tance, lidových tanců a současných tanečních směrů. Žáci vystupují na různých koncertech naší školy, výchovných koncertech a nejrůznějších společenských akcích.

Důležitou součástí práce tanečního oddělení je příprava starších žáků na pohybově rytmické přijímací zkoušky na umělecké školy.

Významná je také spolupráce tanečního oddělení s mateřskými školami při výuce předškolních dětí. Cílem je zdokonalit u dětí koordinaci pohybů a probudit v nich zájem o hudbu, tanec a pohyb. Při výuce se řídíme schopnostmi dětí, klademe důraz na cviky podporující správné držení těla. Ve výsledku výuka přispívá k fyzickému i psychickému rozvoji dětí a podporuje rozvíjení dětské fantazie.

 

Žačky našeho tanečního oddělení pravidelně vystupují na vernisážích v městské knihovně, každoročně tančí na Vítání jara v Přešticích a v neposlední řadě zdárně reprezentují naši školu na Mezinárodní baletní soutěži Ašský střevíček.


Během školního roku mají žáci možnost navštěvovat koncerty, folklórní a baletní představení a generální zkoušky baletů DJKT.