Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Taneční obor

siraex8Taneční obor nabízí žákům tvůrčí výuku v oblasti současného, lidového a klasického tance.

V žácích rozvíjíme smysl pro správné držení těla, hudební a prostorové cítění, krásu tance a pohybu vůbec. 
Taneční výuka je zaměřena na současný tanec  a je stavěna pro jevištní prostor divadla, kde tanečníci využívají nejen celistvost prostoru, ale také světelné možnosti, které danou choreografii ještě více umocní. Práce v hodinách taneční výchovy je  podpořená vlastní tvořivostí každého žáka, směřuje k rozvoji dětské osobnosti, individuality a talentu.


Nedílnou součástí taneční výuky je spolupráce s hudebním pedagogem - korepetitorem, který do výuky přináší další rozměr.
Výsledky své práce prezentují žáci tanečního oboru rodičům i veřejnosti na vystoupeních a koncertech v divadlech, vernisážích, na krajských a celostátních přehlídkách po celé České republice.