Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Organizace školního roku 2023/2024

Zahájení školního roku - pondělí 4. září 2023.

Zápisy do skupin HN a sborového zpěvu budou probíhat od 8. do 22. září 2023 prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Zápisy do jednotlivých studijních zaměření probíhají od 4. září 2023 individuálně po domluvě s třídním vyučujícím (nově nastupující žáci obdrží ohledně individuálního zápisu informační email z ředitelství ZUŠ). 

Konec 1. pololetí - středa 31. ledna 2024.

Konec 2. pololetí - pátek 28. června 2024.                                               

                                                   Prázdniny

čtvrtek 26. října 2023 - pátek 27. října 2023 Podzimní prázdniny
sobota 23. prosince 2023 - úterý 2. ledna 2024 Vánoční prázdniny
pátek 2. února 2024 Pololetní prázdniny
pondělí 19. února 2024 - neděle 25. února 2024 Jarní prázdniny
čtvrtek 28. března 2024 Velikonoční prázdniny
sobota 29. června 2024 - neděle 1. září 2024 Hlavní prázdniny

Detaily viz stránky MŠMT