Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Organizace školního roku 2016 - 2017

Zahájení školního roku je 4.9. 2017 ve 14:00. Zápis probíhá v tento den od 14:00 do 17:00.

Konec 1. pololetí je v úterý 31. ledna 2018.
Vysvědčení za první pololetí se vydává ve formě opisu známek na poslední lednové hodině žáka.

Konec 2. pololetí je v pátek 29. června 2018.
Vysvědčení se vydává poslední týden výuky v hodině žáka.

Prázdniny

čtvrtek 26. října 2017 - pátek 27. října 2017 Podzimní prázdniny
sobota 23. prosince 2017 - úterý 2. ledna 2018 Vánoční prázdniny
pátek 2. února 2018 Pololetní prázdniny
pondělí 19. února 2018 - neděle 25. února 2018 Jarní prázdniny
čtvrtek 29. března 2018 - pátek 30. března 2018 Velikonoční prázdniny
pondělí 2. července 2018 - pátku 31. srpna 2016 Hlavní prázdninyVíce informací - viz stránky MŠMT