Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Hudební obor

Výuka probíhá ve 45 minutových blocích individuálně nebo ve skupinkách 2-4 žáků. Vzděláváme žáky od pěti let a přijímáme rovněž starší žáky, kteří mají o hudbu zájem.

Všechny třídy hudebního oboru se pravidelně zúčastňují nejrůznějších soutěží a přehlídek. Žáci se prezentují na koncertech v sálech ZUŠ na Sokolovské 54 a U Jam 14, v aule Křižíkovo gymnazia a ve třídách ZŠ Bolevecká. Koncertujeme také v sále Západočeského muzea, v kostele sv. Anny, v kostele Františkánů, v Galerii města Plzně, v Domě hudby a na mnoha dalších místech.

V rámci naší ZUŠ vedeme řadu vynikajících souborů s různým nástrojovým obsazením.