Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Online přihláška

V současné době je přijímací řízení z důvodu naplnění kapacity školy pozastaveno. Online přihláška je v tuto chvíli neaktivní.

!!! Vyplněním online přihlášky se uchazeč o studium automaticky nestává žákem školy !!!

 

Uchazeč o studium je povinen vykonat talentovou zkoušku. Po vykonání talentové zkoušky bude pro uchazeče připravena k podpisu přihláška, kterou zákonný zástupce podepíše na místě. 

Pokračovat na online přihlášku