Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Mezinárodní akordeonová soutěž "Dobřany 2024"

15. června 2024 proběhla v Dobřanech Mezinárodní akordeonová soutěž "Dobřany 2024". Soutěže se zúčastnil Spojený akordeonový orchestr Dakso, který je složen ze žáků ZUŠ Sokolovská a ZUŠ T. Brzkové. Pod vedením pana učitele Pavla Samiece a paní učitelky Dany Šaškové vybojoval orchestr 1. místo. V sólových kategoriích 1A a 1B soutěžili žáci ze třídy pana učitele Pavla Samiece - Anežka Kubínová (4. místo) a Václav Komaňski (6. místo). Všem zúčastněným žákům a pedagogům gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy!

Informace o soutěži k nahlédnutí zde:

Vítáme Vás na internetových stránkách Základní umělecké školy Sokolovská 54 v Plzni


ZUŠ byla založena v červnu roku 1988 jako 5. lidová škola umění v Plzni, se sídlem v areálu 78. MŠ. V roce 2010 bylo ředitelství přestěhováno do prostor Gymnázia Františka Křižíka, kde sídlí dodnes. Ve škole je možné pro děti od věku 5 let studovat tři obory (hudební, taneční, výtvarný). Hlavním zaměřením a cílem vzdělávání naší školy není pouze žáky připravovat pro uměleckou dráhu, ale především z nich vychovávat citově bohaté osobnosti. Učíme je poznávat kulturní hodnoty, vážit si jich a předávat je dalším generacím. Žáci naší školy se seznamují s historií a současností umění a učí se ho vnímat jako prostředek komunikace a sdělení vlastního postoje. Vizí školy je kultivovat osobnost žáka po stránce umělecké - rozvíjet jeho schopnosti, rozumět uměleckému dílu a mít schopnost rozlišovat jeho hodnotu. Naším cílem je vybavit žáky dovednostmi, nezbytnými k realizaci vlastního uměleckého záměru. Vzdělávat a vychovávat budoucí posluchače koncertů, návštěvníky divadel, výstav apod. Podporovat jejich seberealizaci v rámci uměleckého společenství, vést je k toleranci, spolupráci, ale i k důvěře v sebe sama. Připravujeme také budoucí studenty profesionálních hudebních škol a pedagogických fakult na jejich profesionální uměleckou dráhu.