Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Taneční oddělení se loučí s budovou U Jam

Loučíme se se starou budovou U Jam a nádherným tanečním sálem, který od devadesátých let minulého století využíval náš taneční obor. Budova se bude bourat a na jejím místě vyroste krásná a moderní nová škola. Není to pro nás snadné loučení, ale těšení se na nové prostory je veliké. V odkazu níže je krátký film tanečního oboru, který vznikl zcela neplánovaně a spontánně během jednoho týdne. Tento projekt se zrodil z motivu psané zprávy na černém tanečním baletizolu a postupně se rozvinul v něco inspirativního a jedinečného. Věříme, že vás náš příspěvek, který vznikl pod vedením paní učitelky Simony Mikešové a žáků tanečního oboru, potěší.

Krátký film k přehrání zde:

Vítáme Vás na internetových stránkách Základní umělecké školy Sokolovská 54 v Plzni


ZUŠ byla založena v červnu roku 1988 jako 5. lidová škola umění v Plzni, se sídlem v areálu 78. MŠ. V roce 2010 bylo ředitelství přestěhováno do prostor Gymnázia Františka Křižíka, kde sídlí dodnes. Ve škole je možné pro děti od věku 5 let studovat tři obory (hudební, taneční, výtvarný). Hlavním zaměřením a cílem vzdělávání naší školy není pouze žáky připravovat pro uměleckou dráhu, ale především z nich vychovávat citově bohaté osobnosti. Učíme je poznávat kulturní hodnoty, vážit si jich a předávat je dalším generacím. Žáci naší školy se seznamují s historií a současností umění a učí se ho vnímat jako prostředek komunikace a sdělení vlastního postoje. Vizí školy je kultivovat osobnost žáka po stránce umělecké - rozvíjet jeho schopnosti, rozumět uměleckému dílu a mít schopnost rozlišovat jeho hodnotu. Naším cílem je vybavit žáky dovednostmi, nezbytnými k realizaci vlastního uměleckého záměru. Vzdělávat a vychovávat budoucí posluchače koncertů, návštěvníky divadel, výstav apod. Podporovat jejich seberealizaci v rámci uměleckého společenství, vést je k toleranci, spolupráci, ale i k důvěře v sebe sama. Připravujeme také budoucí studenty profesionálních hudebních škol a pedagogických fakult na jejich profesionální uměleckou dráhu.