Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Dětská Porta a kapela "Grácie"

V sobotu 1. června 2024 se v Kroměříži konalo republikové finále Dětské Porty. Tři žákyně naší školy a jejich vlastní kapela "Grácie" ve složení (Mariana Štanglová – kytary, zpěv; Zuzana Slavíková - saxofon, zpěv; Johana Štanglová - mandolína, mandobanjo) soutěžila v kategorii 15 - 20 let. Republikové kolo soutěže je organizováno jako festival a ten letošní měl historicky nejvyšší účast. Do finále postoupilo v této kategorii devět nejlepších kapel z republiky. Grácie se představily dvěma písněmi ve vlastních úpravách a jednou improvizační instrumentální skladbou. Porota ocenila vyzrálost kapelového výkonu nejvyšším hodnocením a udělila Gráciím 1. místo, děvčata tak získala vítěznou sošku - vitrážovou kytarku z dílny výtvarníka Milana Šandy. Děvčatům moc gratulujeme!

Vítáme Vás na internetových stránkách Základní umělecké školy Sokolovská 54 v Plzni


ZUŠ byla založena v červnu roku 1988 jako 5. lidová škola umění v Plzni, se sídlem v areálu 78. MŠ. V roce 2010 bylo ředitelství přestěhováno do prostor Gymnázia Františka Křižíka, kde sídlí dodnes. Ve škole je možné pro děti od věku 5 let studovat tři obory (hudební, taneční, výtvarný). Hlavním zaměřením a cílem vzdělávání naší školy není pouze žáky připravovat pro uměleckou dráhu, ale především z nich vychovávat citově bohaté osobnosti. Učíme je poznávat kulturní hodnoty, vážit si jich a předávat je dalším generacím. Žáci naší školy se seznamují s historií a současností umění a učí se ho vnímat jako prostředek komunikace a sdělení vlastního postoje. Vizí školy je kultivovat osobnost žáka po stránce umělecké - rozvíjet jeho schopnosti, rozumět uměleckému dílu a mít schopnost rozlišovat jeho hodnotu. Naším cílem je vybavit žáky dovednostmi, nezbytnými k realizaci vlastního uměleckého záměru. Vzdělávat a vychovávat budoucí posluchače koncertů, návštěvníky divadel, výstav apod. Podporovat jejich seberealizaci v rámci uměleckého společenství, vést je k toleranci, spolupráci, ale i k důvěře v sebe sama. Připravujeme také budoucí studenty profesionálních hudebních škol a pedagogických fakult na jejich profesionální uměleckou dráhu.