Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Přijímací talentové zkoušky a zápis do školního roku 2018/2019

Milí zájemci o studium, vážení rodiče,

od 2. května 2018 zahajujeme přijímací řízení do hudebního, tanečního a výtvarného oboru na školní rok 2018/19. Pokud máte zájem o výuku v naší škole, vyplňte online přihlášku a dostavte se k talentové zkoušce. Talentové zkoušky se konají denně od pondělí do čtvrtka v čase 15:00 – 16:00. Pokud Vám čas nevyhovuje, kontaktujte nás telefonicky a domluvte si jiný termín. Vámi vyplněná přihláška pro Vás bude připravena v den konání talentové zkoušky v kanceláři školy k podpisu (přihlášku musí vlastnoručně podepsat zákonný zástupce dítěte).

 

 Rádi vás uvítáme v naší škole. 

 

! ! !  T ě š í m e   s e   n a   vás  ! ! !